Vanhurskaan tie  on ympäröity joka puolelta  itsekkäiden rikoksilla ja pahojen tyrannialla.  Siunattu olkoon hän,  joka armeliaisuuden nimessä paimentaa heikot  pimeän laakson läpi  sillä hän on veljensä vartija  ja eksyneiden lasten löytäjä.Minä kostan heille kovalla kädellä,  ankarasti minä rankaisen heitä  jotka yrittävät myrkyttää ja tuhota minun veljeni.  Silloin saat tietää,  että olen Herra  kun kostoni sinut kohtaa.