Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önzõ emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jóakarat nevében, átvezeti a gyöngéket a sötétség völgyén, mert õ valóban testvérének õrizõje és az elveszett gyermekek meglelõje. Én pedig lesújtok majd Te reád hatalmas bosszúval és rettentõ haraggal és amazokra is akik Testvéreim ármányos elpusztítására törnek! És majd megtudodjátok, hogy az én nevem az Úr amikor szörnyû bosszúm lesújt rátok!