Pot poštenega èloveka je z vseh strani oblegana od nepoštenosti sebiènih in tiranije zlobnih. Blagoslovljen bodi, ki v imenu usmiljenja in dobrote vodi nemoène skozi temaèno dolino, ker je on varuh svojega brata in najditelj izgubljenih otrok. Bridko se mašèujem s srditimi kaznimi nad njimi,ki so polni mašèevanja! Tedaj spoznate, da sem jaz gospod ko izvršim svoje mašèevanje nad njimi.