Cesta spravedlivého ze vsech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. Požehnán bud ten, kdo ve jménu lásky a dobré vule vyvede slabé z údolí temnot, neb ten jest skutecným pastýrem a spasitelem zbloudilých detí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hnevem vsechny, kdo se pokusí otrávit a znicit mé bratry. A když uvalím svou mstu na tebe, seznás, že jméno mé je Buh!